Intervisie

is een (gestructureerde) methode waarbij collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Knelpunten en problemen in het werk worden tijdens intervisie bijeenkomsten behandeld waarbij optimaal geprofiteerd wordt van elkaars kennis en ervaring. Vaak worden er zo’n 4 sessies begeleid door de coach, waarna de groep zelf in staat is om vorm en inhoud aan de intervisie te geven.

De afgelopen jaren heb ik intervisie verzorgd voor diverse teams, onder andere in het onderwijs (MBO en VMBO).
Ik maak graag gebruik van verschillende intervisie methodieken en ook van diverse werkvormen. Het liefst aansluitend bij de situatie en de cultuur van de groep.

Belangrijk voor het succes van de bijeenkomsten is de inbreng van de deelnemers, de afspraken over veiligheid en de bereidheid te kijken naar het eigen professionele gedrag en de reflectie daarop.

Meemaken LOB Training

Kosten

€90,00 per uur (exclusief BTW en reiskosten)

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust, of maak gebruik van het contact formulier..