AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ellen Bender, Baak, 16 juli 2018
De Veersweg 1
7223LL Baak
+31 (0)6 15662759

www.ellenbender.nl

 

Register van verwerkingsactiviteiten

  1. Het AVG wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke Ellen Bender, zijnde de eigenaresse van de eenmanszaak E.E.Bender. Laatstgenoemde is ook verantwoordelijk voor het proces en verwerking van de gegevensbescherming en daarmee de functionaris gegevensbescherming en verwerkingsverantwoordelijke.
  2. Gegevens die geregistreerd worden betreft gegevens van particulieren en werkgevers met een vraag omtrent (loopbaan-)coaching en/of training op gebied van persoonlijke- en/of teamontwikkeling .
  3. Gegevens die geregistreerd worden betreft: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, contactpersoon werkgever. Daarnaast aantekeningen die de cliënt zelf maakt ten behoeve van de begeleiding van het traject.
  4. Deze gegevens zijn nodig in kader van klantenadministratie en financiële administratie. De aantekeningen en antwoorden op opdrachten van het begeleidingstraject zijn nodig in kader van de werkwijze en aanpak van de trajecten teneinde cliënten onderlegd en onderbouwd te kunnen begeleiden of van advies te kunnen dienen.
  5. Ellen Bender verwijst naar het privacyreglement bij acquisitie- en intake- en/of kennismakingsgesprekken en stelt een exemplaar van het reglement beschikbaar indien gewenst.
  6. Ellen Bender maakt geen gebruik van externe dienstverleners.
  7. Ellen Bender gebruikt geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. .
  8. In beveiliging van persoonlijk gegevens is voorzien voor wat betreft papieren dossiers door opberging achter slot en grendel van ordners. Digitale bescherming van persoonlijke gegevens vindt plaats door wachtwoorden die alleen bekend zijn bij de verantwoordelijke.
  9. Zowel papieren, klant- als financiële dossiers blijven langer dan 24 maanden bewaard.