Training

LOB-Training

Ellen geeft samen met andere collega’s trainingen LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) aan (onderwijs)teams, zowel in het MBO en voor de Loopbaangroep. Het gedachtegoed van Marinka Kuijpers staat hierin centraal. Bij LOB begeleiden docenten hun leerlingen bij het maken van bewustere keuzes m.b.t. hun (levens)loopbaan. De LOB training is bedoeld voor professionals in het voeren van loopbaangesprekken. Er wordt vooral gewerkt aan het ontwikkelen van loopbaancompetenties:

  • Kwaliteitenreflectie: het vermogen om je eigen kwaliteiten en de unieke talenten die je benut als je leert en werkt, te ontdekken, te waarderen en te gebruiken;
  • Motievenreflectie: het vermogen om je eigen wensen en waarden die van sturend belang zijn als je leert en werkt, te ontdekken, te waarderen en te gebruiken;
  • Werkexploratie: het vermogen om je persoonlijke mogelijkheden en uitdagingen in studie en werk te onderzoeken;
  • Loopbaansturing: het vermogen om initiatief te nemen en in actie te komen als je je ambities wilt realiseren;
  • Netwerken: het vermogen om contacten aan te gaan en te onderhouden om je ambities te realiseren.
Meemaken LOB Training
Meemaken Training

Training/Teamontwikkeling

Wil je graag aan de slag met teambuilding of het versterken van de samenwerking in je team dan kun je bij bij ons terecht voor
op-maat-trajecten. Dit is ook altijd mogelijk in combinatie met ‘andere activiteiten. . Zie hiervoor onze pagina ‘activiteiten’.

Intervisie

Dit is een (gestructureerde) methode waarbij collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Knelpunten en problemen in het werk worden tijdens intervisiebijeenkomsten behandeld waarbij optimaal geprofiteerd wordt van elkaars kennis en ervaring. Vaak worden er zo’n 4 sessies begeleid door de coach, waarna de groep zelf in staat is om vorm en inhoud aan de intervisie te geven.

Meemaken Intervisie
Meemaken Proces begeleiding

Proces begeleiding

Het ontwikkelen van een visie en/of missie, hier betekenis aan geven, maar vooral ook implementeren en uitvoeren is ook een professionele activiteit die we bij Ellen Bender samen uitwerken en uitvoeren. Dat kan op onze inspirerende locatie, (zie hiervoor de mogelijkheden bij ‘activiteiten’) maar het kan natuurlijk ook op uw eigen locatie. We denken graag mee met een passend programma!

Kosten

€450,00 per dagdeel (exclusief BTW en reiskosten)

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust, of maak gebruik van het contact formulier..